Petrlenka 2016

Příměstské turnusy měly letos už 4. turnusy. Celkem prošlo tábory na 140 dětí.

letošní rok jsem zahájili výstavou ve zdravé jídelně Bazalka v Hradci Králové

 

 

3.výtvarné jaro v Petrlence

malba volná tvorba + malá jarní vitráž

malba - jarní akrylové variace

dětská malba-najdi své zvířátko

keramika

 

V měsíci březnu se uskutečnila v letošním roce druhá výstava obrazů Sapapa s tématikou Zkryté světy

výstava byl v hradecké knihovně pobočka Médium

 

12 ročník Noc s Andersenem na téma : Malá mořská víla

účastnilo se 23 dětí.Podvečer plný her a noc plný pohádek jsem si zase užili.

Také byla přednáška o rybkách a nechybělo vyrábění.

 

 

V průběhu roku probíhají keramické kroužky :

Hliňáček -maminky s předškolními dětmi

Hliňáček-MŠ Sedlice

Tvořílek-děti školou povinné samostatná tvorba

Keramická dílna pro dospělé