počítadlo.abz.cz

 

 

  Nabídka kroužků viz odkaz:

 
 

              Přihláška 

               Atelier Petrlenka

Žižkovec 5, Praskačka 503 33

Povinné údaje jsou označeny tučným červeným popisem. Vyberte si kategorii, typ kroužku .

 

 

 

 

Kategorie : …………………………………………………………………

 

Kroužek :………………………………………………………………….

 

Jméno a přijmení :…………………………………………………........

 

Datum narození :…………………………………………………………

 

Ulice číslo popisné :……………………………………………………….

 

 

Město/obec :………………………………………………………………

PSČ :………………………………………………………………………

 

Věková kategorie :………………………………………………………..

 

Škola a třída :………………………………………………………………

 

 

Telefon :……………………………………………………………………

 

Telefon a jméno zákonného zástupce :…………………………………

 

E-mail :…………………………………………………………………….

 

 

Podpis zákonného zástupce :…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Atelier Petrlenka o.s, Žižkovec 5, Praskačka 503 33.

https://atelier- Petrlenka.webnode.cz

Tel. 774 630 074