Tvorba dětí v kroužcích Petrlenky

Přednášky Dr. Pekařové

Keramika dospěláci

Petrlenka pomáhá - předání daru z vybraných peněz z Dobročinného bazárku

Vernisáž Petrlenky v knihovně Médium

Podvečer s Janem Burianem a ochutnávkou vína

Masopustní průvod 2014

1.narozeniny Petrlenky

Noc s Andersenem 2014

Foto z jarních akcí:dětská dílna,pletení pomlázek a výroba ze šustí,kresba malba-fantazie